Projekt bemutatása

/Projekt bemutatása
Projekt bemutatása2018-07-26T09:52:21+00:00

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A projekt címe: A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival
A szerződött támogatás összege: 985 908 539 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. 12. 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.12.1-17-2017-00007

Európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint konzorciumvezető, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint konzorciumi partner „A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által” című projektje 985,90 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A projekt átfogó célja, hogy az egészségügy, a prevenció, illetve az egészségmegőrzés területén végrehajtott tevékenységeknek köszönhetően javuljon a konvergencia régióiban élő magyarok egészségi állapota, és csökkenjenek az e téren tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek. A konzorciumi partnerek e cél teljesülését jó gyakorlatok megosztásán, valamint hazai és határon túli együttműködések kialakításán és megerősítésén keresztül kívánják elérni annak érdekében, hogy az egészségügy területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodhasson.

A projekt közvetlen céljai között szerepel a betegségmegelőzés elősegítése alapvető egészségfejlesztési szolgáltatások hozzáférhetőségének javításával a hátrányos helyzetű településeken, az egészségtudatosság növelése a Kárpát-medencében élő lakosság körében, hangsúlyozottan azon területeken, ahol a lakosságot a helyi egészségügyi és szociális rendszer nem éri el, az idősödő lakosság életminőségének javítása a segítő szolgálatok és szolgáltatások fejlesztésével. Az önkéntesség, valamint a felelős állampolgári szerepvállalás fejlesztése és elősegítése az egészségügy/egészségkultúra és az idősügy területén. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy fejlesztésre kerüljenek a konzorciumi partnerek, valamint a szomszédos országok helyi civil szervezeti kapacitásai szakemberek továbbképzésével, szervezetfejlesztéssel, hálózatosodás kialakításával. A projektnek köszönhetően a lakosságot közvetlen érintő, összehangolt, rendszerszintű megoldásokat kínálva elérhető, hogy az egészségtudatos attitűdök javulása mellett a betegségek, valamint a betegségkockázatot jelentő magatartásformák korai felismerése meghonosodjon. A projekt keretében lehetőség nyílik a tevékenységek központi összehangolására, módszertani irányítására, valamint monitorozására. A projekt során elkészülő összefoglaló tanulmány megállapításai és javaslatai implementálhatóak Magyarország egészségügyi rendszerébe.

A Máltai Szeretetszolgálat az egészségügyi intézményhálózat kiegészítésére több programot is létrehozott – Orvoscsoport, 24 órás orvosi rendelő, Tüdőszűrő busz, Mentőszolgálat, Webnővér, Elsősegély oktatás -, melyekkel az egészségügy, a prevenció, illetve az egészségmegőrzés területén segíti a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Az EFOP-1.12.1-17-2017-00007 azonosító számú projektben a konzorcium a fent említett területeken komplex problémákat céloz meg, és ezekre kínál megoldást.